Tlač

T

lač

O

fsetová

 t

lač

Ofsetovú tlač realizujeme na profesionálnom tlačiarenskom zariadení HEIDELBERG, ktorý je legendou na trhu vďaka svojej presnosti a kvality tlače. Zariadenie produkuje tie najkvalitnejšie výstupy či už na obyčajnom papieri, alebo kriedovom či kreatívnom, určenom pre najnáročnejších zákazníkov. Všetky zariadenia u nás obsluhujú zamestnanci, ktorí majú tlačiarenské vzdelanie.

Realizujeme tlač katalógov, brožúr, kníh, obálok, tlačív, hlavičkových papierov, letákov, plagátov, diplomov, propagačných materiálov, kalendárov, samoprepisovacích papierov a akýchkoľvek ďalších štandartných i menej štandartných bežne používaných printových produktov v oblasti marketingu, reklamy a komerčnej public relation.

1 / 2
Ofsetový tlačiarenský stroj HEIDELBERG
2 / 2
Rezačka papiera POLAR

  • Ofsetový tlačiarenský stroj HEIDELBERG
  • Rezačka papiera POLAR
  • Falcovačka papiera EUROFOLD

K

nihárske

 s

pracovanie

Súčasťou nášho portfólia je i knihárske spracovanie: väzby V1 a V2 technológiou DUPLO a HEIDELBERG vysekávanie, dierovanie, výroba a skladanie krabičiek s potlačou, výroba jedálnych lístkov, výseky.

Všetky menované spracovateľské úkony si realizujeme vo vlastnej réžii v našich priestoroch a šetríme tak čas a prostriedky našim zákazníkom.

  • Knihárske spracovanie V1 DUPLO
  • Knihárske spracovanie V2 HEIDELBERG
  • Knihárske spracovanie V4,V8 KOLBUS
  • Knihársky výsekový stroj HEIDELBERG
1 / 2
Knihárske spracovanie V1 DUPLO
2 / 2
Knihárske spracovanie V2 HEIDELBERG


D

igitálna

 t

lač

V poslednej dobe naši klienti využívajú i vo väčšej miere zariadenie XEROX na malonákladovú expresnú tlač, určenú pre rýchle – expresné výstupy od 1ks v rozmeroch do formátu SRA3 (450mm x 320mm).

Sme pripravený vytlačiť, spracovať a doručiť Vám zákazky už od 1kusa vo veľmi krátkom čase. Kvalita je veľmi podobná ofsetovej veľkonákladovej tlači, dá sa realizovať na rozdiel od ofsetu “v hodinových termínoch”. Odporúčame dodanie podkladov vo formáte PDF, dodanie iných formátov konzultujte vopred na našich kontaktných číslach.

  • Digitálna tlačiareň XEROX